Autor - szczegóły

Aksztejn, Wirginia, PBS DGA Sp. z o.o.

  • No 5 (2006) - ARTYKUŁY
    Racjonalność wyborcy a paradoks partycypacji. Znaczenie instrumentalnej motywacji dla wyjaśniania absencji wyborczej w 2005 r.
    Abstrakt  PDF