Autor - szczegóły

Zaleśkiewicz, Tomasz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu

  • No 6 (2006) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychologią Ekonomiczną (IAREP). Paryż 5-8 lipca 2006
    Szczegóły