Autor - szczegóły

Zaleśkiewicz, Tomasz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi we Wrocławiu