Autor - szczegóły

Zaleśkiewicz, Tomasz, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu