Autor - szczegóły

Wachowicz, Tomasz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • No 13 (2010) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji GDN 2009
    Szczegóły
  • No 11 (2009) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji naukowej „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘09” oraz warsztatów „International Workshop on Multiple Criteria Decision Making ‘09”
    Szczegóły