Autor - szczegóły

Tarczyński, Tomasz, Centrum im. Adama Smitha

  • No 27 (2017) - ARTYKUŁY
    Margines zwycięstwa kandydata i mandaty zagrożone w systemie d’Hondta-Jeffersona
    Abstrakt  PDF