Autor - szczegóły

Trzaskalik, Tadeusz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • No 5 (2006) - ARTYKUŁY
    Zastosowanie wielokryterialnego wspomagania decyzji przy renowacji historycznego pozytywu odnalezionego na Podlasiu
    Abstrakt  PDF