Autor - szczegóły

Kusztelak, Przemysław, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 19 (2013) - ARTYKUŁY
    Determinanty stosowanych strategii i osiąganych zysków w grach w postaci normalnej – podejście eksperymentalne
    Abstrakt  PDF