Autor - szczegóły

Jasiński, Mikołaj, Zakład Statystyki, Demografi i i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 20 (2013) - ARTYKUŁY
    Przestrzenna generalizacja wartości Shapleya dla gier prostych jako mocny punkt w chaosie ideologii
    Abstrakt  PDF
  • No 17 (2012) - ARTYKUŁY
    Przestrzeń ideologiczna oparta na politycznych faktach. Modelowanie przestrzeni ideologicznej ex-post w oparciu o decyzje parlamentarne
    Abstrakt  PDF