Autor - szczegóły

Kuc, Marta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 7 (2007) - ARTYKUŁY
    Respektowanie praw indywidualnych a optymalność. Analizy paradoksu liberalizmu
    Abstrakt  PDF
  • No 2 (2004) - ARTYKUŁY
    Kiedy metoda zwykłej większości zapewnia przechodniość preferencji społecznej?
    Abstrakt  PDF