Autor - szczegóły

Eke, Maria, Szkoła Główna Handlowa

  • No 14 (2010) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji Spanish-Italian-Netherlands Game Theory Meeting 6
    Szczegóły