Autor - szczegóły

Bożykowski, Marek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 15 (2011) - ARTYKUŁY
    Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych z rekompensatami pieniężnymi
    Abstrakt  PDF