Autor - szczegóły

Palenik, Marcin, Akademia Leona Koźmińskiego

  • No 28 (2017) - ARTYKUŁY
    Zjawisko ujemnej stopy dyskontowej w oparciu o behawioralną hipotezę cyklu życia Shefrina i Thalera
    Abstrakt  PDF