Autor - szczegóły

Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie

  • No 9 (2008) - RECENZJA
    Ignacy Kaliszewski – „Wielokryterialne podejmowanie decyzji –obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych”
    Szczegóły  PDF