Autor - szczegóły

Nowak, Maciej, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

  • No 2 (2004) - ARTYKUŁY
    Metody ELECTRE w deterministycznych i stochastycznych problemach decyzyjnych
    Abstrakt  PDF