Autor - szczegóły

Trzaskalik-Wyrwa, Małgorzata, Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach

  • No 5 (2006) - ARTYKUŁY
    Zastosowanie wielokryterialnego wspomagania decyzji przy renowacji historycznego pozytywu odnalezionego na Podlasiu
    Abstrakt  PDF