Autor - szczegóły

Markiewicz, Lukasz, Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Polska

  • No 9 (2008) - ARTYKUŁY
    Analiza decyzji inwestycyjnych uczestników gry giełdowej − skłonności wirtualnych inwestorów, inwestujących wirtualne środki
    Abstrakt  PDF  PDF (English)