Autor - szczegóły

Kaliszewski, Ignacy, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk

  • No 9 (2008) - ARTYKUŁY
    Kilka uwag o komputerowym wspomaganiu wielokryterialnego podejmowania decyzji
    Abstrakt  PDF