Autor - szczegóły

Ślimak, Ewelina, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Polska

  • No 25 (2016) - ARTYKUŁY
    Wpływ kolejności prezentacji cen i formy płatności na wybory konsumenckie
    Abstrakt  PDF