Autor - szczegóły

Tomczyk, Emilia, Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa

  • No 2 (2004) - ARTYKUŁY
    Polscy przedsiębiorcy na rynku pracy: racjonalność oczekiwań na temat zatrudnienia
    Abstrakt  PDF