Autor - szczegóły

Kubińska, Elżbieta, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

  • No 12 (2009) - ARTYKUŁY
    Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej
    Abstrakt  PDF