Autor - szczegóły

Michalak, Bartłomiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 25 (2016) - ARTYKUŁY
    Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych
    Abstrakt  PDF
  • No 31 (2019) - ARTYKUŁY
    „Minimalne” manipulacje, czyli konsekwencje polityczne zmiany struktury okręgów wyborczych w wyborach do sejmu RP
    Abstrakt  PDF