Autor - szczegóły

Michalak, Bartłomiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska

  • No 25 (2016) - ARTYKUŁY
    Czy duże okręgi wyborcze zawsze zwiększają proporcjonalność wyborów? Nowe dowody z polskich wyborów parlamentarnych
    Abstrakt  PDF