Autor - szczegóły

Hełka, Anna, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu

  • No 7 (2007) - ARTYKUŁY
    Trening współpracy/rywalizacji jako forma wpływu na zachowanie ludzi w dwuosobowej grze zaufania
    Abstrakt  PDF