Autor - szczegóły

Sobków, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

  • No 20 (2013) - WYDARZENIA
    Sprawozdanie z konferencji „24th Subjective probability, utility and decision making (SPUDM24)” Barcelona, 18-22 sierpnia 2013r.
    Szczegóły  PDF