Autor - szczegóły

Komendant-Brodowska, Agata, Uniwersytet Warszawski, Polska

  • No 22 (2014) - ARTYKUŁY
    Świadkowie przemocy na strukturalnym polu minowym. Analiza zależności między strukturą grupy a zakresem reakcji na agresję
    Abstrakt  PDF