Autor - szczegóły

Komendant-Brodowska, Agata, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

  • No 20 (2013) - ARTYKUŁY
    Między głosem sumienia a więzami przyjaźni. Zachowanie świadków dręczenia (bullying) a struktura klasy szkolnej
    Abstrakt  PDF
  • No 11 (2009) - ARTYKUŁY
    Grzech zaniechania. Świadkowie przemocy szkolnej w perspektywie teorii gier
    Abstrakt  PDF