Autor - szczegóły

Markiewicz, Łukasz, Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

  • No 12 (2009) - ARTYKUŁY
    Punkty odniesienia szerszej skali konta mentalnego uczestników gry giełdowej
    Abstrakt  PDF