Indeks autorów

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Wszystkie

A

Abramczuk, Katarzyna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Abramczuk, Katarzyna, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk
Abramczuk, Katarzyna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Abramczuk, Katarzyna
Aksztejn, Wirginia, PBS DGA Sp. z o.o.
An, Jongseok
Anuszewska, Izabella, Instytut Badania Rynku i Opinii MillwardBrown SMG/KRC

B

Baczko-Dombi, Anna, Uniwersytet Warszawski
Baczko-Dombi, Anna
Balcerowicz, Leszek
Banerski, Grzegorz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Barakowska, Agnieszka, Akademia Leona Koźmińskiego
Białek, Michał, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Bolisęga, Maciej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bożykowski, Marek
Bożykowski, Marek, Uniwersytet Warszawski
Bożykowski, Marek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Bożykowski, Marek, Zakład Statystyki, Demografi i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (Polska)
Bruss, F. Thomas, Departement de Mathematique, Universite Libré de Bruxelles Campus Plaine
Bulkowski, Krzysztof, Uniwersytet Warszawski
Błaszczyk, Tomasz, Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Błaszczyk, Tomasz, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

C

Chlebowska, Karolina, PricewaterhouseCoopers Sp. z o. o.
Chmielewski, Piotr, Akademia Leona Koźmińskiego
Cypryańska, Marzena, Instytut Psychologii PAN
Czarnik, Szymon, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
Czupryna, Marcin, Cracow University of Economics
Czupryna, Marcin, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)

D

Dacey, Raymond, University of Idaho
Domurat, Artur, Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
Domurat, Artur, Pracownia Psychologii Decyzji, Katedra Psychologii Poznawczej, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski
Domurat, Artur, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Domurat, Artur
Domurat, Artur, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
Domurat, Katarzyna, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Dougherty, Keith
Ducal, Krzysztof, Sygnity SA
Dzik, Bartłomiej, Szkoła Nauk Społecznych

E

Eke, Maria, Szkoła Główna Handlowa
Ekes, Maria, Katedra Ekonomii Matematycznej, Szkoła Główna Handlowa
Ekes, Maria, Szkoła Główna Handlowa
Eliasz, Eliza, Akademia Leona Koźmińskiego

F

Faliszewski, Piotr, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Finley, Katelyn, University of California, Irvine
Flis, Jarosław
Flis, Jarosław, Uniwersytet Jagielloński
Formański, Tomasz, Uniwersytet Warszawski

G

Gąsiorowska, Agata, Politechnika Wrocławska
Gasparski, Wojciech, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Gawryluk, Katarzyna, Akademia Leona Koźmińskiego
Gendźwiłł, Adam, Uniwersytet Warszawski
Gendźwiłł, Adam, Uniwersytet Warszawski
Gibowski, Piotr, koordynator Konkursu Szarych Komórek
Goszczyńska, Maryla, Uniwersytet Warszawski

H

H. Teigen, Karl, Uniwersytet Oslo, Norwegia
Haman, Jacek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Haman, Jacek, Uniwersytet Warszawski
Haman, Jacek, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Haman, Jacek, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Hanczar, Paweł, Katedra Logistyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Heckelman, Jac
Hełka, Anna, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział zamiejscowy we Wrocławiu
Hełka, Anna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny (Polska)
Hełka, Anna
Hełka, Anna, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu

I

Idzikowska, Katarzyna, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Idzikowska, Katarzyna, Akademia Leona Koźmińskiego
Idzikowska, Katarzyna, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)

J

Jajuga, Krzysztof, Wydział Zarządzania i Informatyki, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu
Jancewicz, Barbara, Institute of Sociology, University of Warsaw
Jasiński, Mikołaj, Zakład Statystyki, Demografii i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Jasiński, Mikołaj, Zakład Statystyki, Demografi i i Socjologii Matematycznej w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Jasiński, Mikołaj, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Jasiński, Mikołaj, Uniwersytet Warszawski
Jasiński, Mikołaj, Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski
Juźwin, Marta, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

K

Kalinowski, Sławomir, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kalinowski, Sławomir, Katedra Mikroekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Kaliszewski, Ignacy, Instytut Badań Systemowych, Polska Akademia Nauk
Kaliszewski, Ignacy, Instytut Badań Systemowych PAN, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych w Warszawie
Kamiński, Marek
Kaminski, Marek
Kaminski, Marek M., University of California, Irvine
Kamiński, Marek M., University of California
Kęska, Adam, Uniwersytet Warszawski
Kietlińska-Zaleska, Barbara, Uniwersytet Warszawski
Kiżys, Maja, Akademia Leona Koźmińskiego
Klochko, Marianna
Komendant, Agata, Uniwersytet Warszawski
Komendant-Brodowska, Agata, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Komendant-Brodowska, Agata, Uniwersytet Warszawski (Polska)
Konarzewska-Gubała, Ewa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Konieczny, Roman
Kontek, Krzysztof, Artal Investments
Kopczewski, Tomasz, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Kopczewski, Tomasz, Uniwersytet Warszawski
Korotusz, Przemysław
Kosior, Anna, Narodowy Bank Polski
Kowalska, Justyna, Szkoła Główna Handlowa
Koźmiński, Andrzej K., Akademia Leona Koźmińskiego
Kołodziej, Sabina, Akademia Leona Koźmińskiego
Krasnosielska, Anna, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Krasnosielska-Kobos, Anna, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, Politechnika Warszawska
Krawczyk, Michał
Krawczyk, Michał, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego
Krawczyk, Michał, Uniwersytet Warszawski
Krawczyk, Michał, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski
Kubińska, Elżbieta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kubińska, Elżbieta, Cracow University of Economics
Kubińska, Elżbieta, Katedra Matematyki Stosowanej, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University
Kubińska, Elżbieta, Katedra Rynków Finansowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Kubińska, Elżbieta, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (Polska)
Kuc, Marta, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Kusztelak, Przemysław, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego

L

Latusek-Jurczak, Dominika, Akademia Leona Koźmińskiego
Lewandowska, Agnieszka, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Lewandowski, Michał, Szkoła Główna Handlowa
Lewczuk, Agnieszka, Zakład Zarządzania Przedsiębiorstwem Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Lissowski, Grzegorz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Lissowski, Grzegorz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Lissowski, Grzegorz
Lissowski, Grzegorz, Uniwersytet Warszawski
Luan, Shenghua, Max Planck Institute for Human Development

M

M. Kamiński, Marek, Department of Political Science i Institute for Mathematical Behavioral Science, University of California
M. Kamiński, Marek, Department of Political Science i Institute for Mathematical Behavioral Science, University of California
M. Kamiński, Marek, University of California, Irvine
Macko, Anna, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji Akademia Leona Koźmińskiego
Macko, Anna, Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie
Macko, Anna, Akademia Leona Koźmińskiego
Macko, Anna, Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Macko, Anna, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Macko, Anna, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
Majewski, Sebastian, Uniwersytet Szczeciński
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN
Malawski, Marcin, Akademia Leona Koźmińskiego
Malawski, Marcin, Akademia Leona Koźmińskiego i Instytut Podstaw Informatyki PAN
Malawski, Marcin
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im.L. Koźmińskiego
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Akademia Leona Koźmińskiego
Malawski, Marcin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Instytut Podstaw Informatyki PAN
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN i Akademia Leona Koźmińskiego
Malawski, Marcin, Instytut Podstaw Informatyki PAN Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Malawski, Marcin, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
Marciszewski, Witold, Uniwersytet w Białymstoku
Markiewicz, Lukasz, Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Markiewicz, Łukasz, Kozminski University
Markiewicz, Łukasz, Szkoła Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN
Markiewicz, Łukasz, Akademia Leona Koźmińskiego (Polska)
Markiewicz, Łukasz, Akademia Leona Koźmińskiego
Markiewicz-Żuchowska, Agnieszka, Radca Prawny
Matel, Anna, University of Białystok
McGuire, Martin
Meyer, Maciej, Uniwersytet Gdański
Michalak, Bartłomiej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Michalaszek, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Michnik, Jerzy, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Muda, Rafał
Murrell, Peter

N

Nalepa, Monika, Columbia University
Nalepa, Monika, Rice University
Nalepa, Monika (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Neyapti, Bilin
Nowak, Maciej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Nowak, Maciej, Wydział Informatyki i Komunikacji, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Nowak, Maciej, Katedra Badań Operacyjnych, Akademia Ekonomiczna w Katowicach

O

Ochremiak, Jędrzej, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ochremiak, Joanna, Instytut Matematyczny PAN
Ordeshook, Peter
Orlova, Olena, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Universität Bielefeld
Ostrowski, Łukasz, Uniwersytet Warszawski

P

Palenik, Marcin, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Palenik, Marcin, Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademia Leona Koźmińskiego
Palenik, Marcin, Akademia Leona Koźmińskiego
Poleszczuk, Jan, Uniwersytet w Białymstoku
Poleszczuk, Jan, Uniwersytet Warszawski
Pońsko, Paweł, Katedra ekonomii matematycznej – Szkoła Główna Handlowa, Instytut Ekonomiczny – NBP,
Pońsko, Paweł, Szkoła Główna Handlowa
Poskrobko, Tomasz, University of Białystok
Przybyszewski, Krzysztof, Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, WSPiZ im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Pysiak, Piotr, Microsoft

R

Raciborski, Jacek, Uniwersytet Warszawski
Raciborski, Jacek, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Raciborski, Jacek, Uniwersytet Warszawski
Rafałowski, Wojciech, Uniwersytet Warszawski
Rafałowski, Wojciech, Zakład Socjologii Polityki oraz Projekt „Public Goods through Private Eyes” w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Ramsza, Michał, Szkoła Główna Handlowa
Remin, Przemysław, Centrum im. Adama Smitha
Rodda, Patricia C., University of California
Roy, Jaideep, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Roy, Jaideep, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego

S

Sawicki, Przemysław, Akademia Leona Koźmińskiego
Sawicki, Przemysław
Sawicki, Przemysław, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Schelling, Thomas

Ś

Ślimak, Ewelina, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

S

Sobków, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Sobków, Agata, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Sobolewski, Maciej, Uniwersytet Warszawski
Sokołowska, Joanna, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk
Sokołowska, Joanna, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Sokołowska, Joanna, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk Pałac Kultury i Nauki
Sopoćko, Andrzej, Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
Sosnowska, Honorata, Szkoła Główna Handlowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Sosnowska, Honorata, Szkoła Główna Handlowa i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Sosnowska, Honorata, Szkoła Główna Handlowa
Sosnowska, Honorata, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Leona Koźmińskiego
Sosnowska, Honorata, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Sosnowska, Honorata
Sosnowska, Honorata, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego
Sozański, Tadeusz, Pedagogical University, of Cracow
Stach, Izabella, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Zarządzania
Stawicki, Józef, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Stolicki, Dariusz, Uniwersytet Jagielloński

Ś

Świątnicki, Kornel, Katedra Psychologii Ekonomicznej Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Świstak, Piotr, University of Maryland, USA

S

Swistak, Piotr, Department of Government and Politics, University of Maryland, College Park
Swistak, Piotr (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej)
Swistak, Piotr, University of Maryland
Szajowski, Krzysztof, Politechnika Wrocławska, Instytut Matematyki i Informatyki
Szymanek, Krzysztof

T

T. Bielecki, Witold, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
Tarczyński, Tomasz, Centrum im. Adama Smitha
Tałasiewicz, Mieszko
Tomczak, Paweł, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
Tomczyk, Emilia, Instytut Ekonometrii, Szkoła Główna Handlowa
Traczyk, Jakub
Traczyk, Jakub, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Trzaskalik, Tadeusz, Katedra Badań Operacyjnych Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach
Trzaskalik, Tadeusz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Trzaskalik-Wyrwa, Małgorzata, Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach
Tyszka, Tadeusz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie
Tyszka, Tadeusz, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego
Tyszka, Tadeusz, Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
Tyszka, Tadeusz, Centrum Badań Decyzyjnych i Psychologii Ekonomicznej, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L.Koźmińskiego w Warszawie
Tyszka, Tadeusz
Tyszka, Tadeusz, Kozminski University (Polska)
Tyszka, Tadeusz, Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji, Akademia Leona Koźmińskiego
Tyszka, Tadeusz, Akademia Leona Koźmińskiego

U

Uhlaner, Carole Jean

W

Wachowicz, Tomasz, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Wachowicz, Tomasz, Akademia Ekonomiczna w Katowicach
Wachowicz, Tomasz, Katedra Badań Operacyjnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Werner, Jan, Uniwersytet Minnesoty
Weron, Rafał, Centrum im. H. Steinhausa, Politechnika Wrocławska
Weron, Rafał, Centrum im. H. Steinhausa, Instytut Matematyki i Informatyki, Politechnika Wrocławska
Wieczorek, Andrzej
Wieczorek, Andrzej, Instytut Podstaw Informatyki, Polska Akademia Nauk
Wojciszke, Bogdan, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
Wójtowicz, Anna, Uniwersytet Warszawski

x

xx, x

Z

Zając, Tomasz, Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego
Zaleśkiewicz, Tomasz, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu
Zaleśkiewicz, Tomasz, Katedra Psychologii Ekonomicznej, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział we Wrocławiu
Zaleśkiewicz, Tomasz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Wydział we Wrocławiu
Zaleśkiewicz, Tomasz
Zaleśkiewicz, Tomasz, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Centrum Badań nad Zachowaniami Ekonomicznymi we Wrocławiu
Zeckhauser, Richard
Zieliński, Tadeusz, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Zielonka, Piotr, Warsaw University of Life Sciences SGGW
Zielonka, Piotr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zielonka, Piotr
Zielonka, Piotr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Zielonka, Piotr, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Polska)
Zielonka, Piotr, Katedra Fizyki, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Ż

Żółtak, Tomasz, Uniwersytet Warszawski

Z

Zyzik, Radosław, Akademia Ignatianum w Krakowie