No 7 (2007)

Spis treści

ARTYKUŁY

Grzegorz Lissowski
PDF
5-27
Marta Kuc
PDF
29-62
Tomasz Błaszczyk, Tadeusz Trzaskalik
PDF
63-81
Tomasz Zaleśkiewicz, Anna Hełka
PDF
83-103

RECENZJA

Nassim Taleb - "Ślepy traf"
Tomasz Zaleśkiewicz
PDF
105-108
Piotr Zielonka - „Behawioralne aspekty inwestowania”
Tadeusz Tyszka
PDF
109-110

SYLWETKA

Herbert Simon i jego idea ograniczonej racjonalności
Maciej Meyer
PDF
111-115

TEKST LITERACKI

Pliniusz Młodszy: strategiczne aspekty metody zbiorowego podejmowania decyzji. Komentarze:
Grzegorz Lissowski, Marcin Malawski, Honorata Sosnowska
PDF
117-129

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji „Modelowanie preferencji a ryzyko '07”
Justyna Kowalska
131-134
Psychologia ekonomiczna – 2007
Piotr Zielonka
135-137