No 6 (2006)

Spis treści

ARTYKUŁY

Grzegorz Lissowski
PDF
5-32
Jacek Haman
PDF
33-44
Piotr Pysiak
PDF
45-58
Jacek Raciborski, Jędrzej Ochremiak
PDF
59-80
Agnieszka Lewczuk
81-106

RECENZJA

Janusz Kacprzyk, Ryszard Budziński - "Badania operacyjne i systemowe 2006. Metody i techniki"
Honorata Sosnowska
PDF
107-109
John R. Nofsinger - „Psychologia inwestowania”
Piotr Zielonka
PDF
111-112

SYLWETKA

Hugo Steinhaus: Matematyk, humanista i ... popularyzator sprawiedliwego podziału tortu
Rafał Weron
PDF
113-118

TEKST LITERACKI

Święty Augustyn i relatywizm psychologiczny. Komentarz:
Karl H. Teigen
PDF
119-124

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychologią Ekonomiczną (IAREP). Paryż 5-8 lipca 2006
Tomasz Zaleśkiewicz
125-127
Sprawozdanie z The Eight International Meeting of the Society for Social Choice and Welfare, Istanbul, 12-17 lipiec, 2006
Honorata Sosnowska
129-132