No 5 (2006)

Spis treści

ARTYKUŁY

Marek M. Kamiński
PDF
5-28
Krzysztof Szajowski
PDF
29-40
Wirginia Aksztejn
PDF
41-61
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa, Maciej Nowak, Tadeusz Trzaskalik
PDF
63-80

RECENZJA

Marek M. Kamiński - "Gry więzienne". Zamiast „Zamulenia”
Monika Nalepa
PDF
81-84
Jerzy Wilkin - "Teoria wyboru publicznego. Wstęp do ekonomicznej teorii polityki i funkcjonowania sfery publicznej”
Honorata Sosnowska
PDF
85-86

SYLWETKA

Klemens Szaniawski: Nauka, wnioskowanie i wartości z perspektywy teorii decyzji
Grzegorz Lissowski, Tadeusz Tyszka, Wojciech Gasparski
PDF
87-98

TEKST LITERACKI

Mark Twain: Krążek śmierci. Komentarz:
Grzegorz Lissowski
PDF
99-108

WYDARZENIA

Wissenschaftliche Wanderungen mit Reinhard Selten – Warsztaty nt. ograniczonej racjonalności w ekonomii
Marcin Malawski
109-111
Konkurs szarych komórek, czyli doroczny ogólnopolski konkurs na najlepsze studenckie badanie z psychologii ekonomicznej
Piotr Gibowski
113-115