No 33 (2020)

Spis treści

ARTYKUŁY

Magdalena Brzozowicz
PDF
5-24
Agata Sobków, Jakub Figol, Jakub Traczyk
PDF
25-54
Anna Macko
PDF
55-74
Łukasz Markiewicz, Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska
PDF
75-96

SYLWETKA

Ernst Fehr
Michał Krawczyk
PDF
97-104

TEKST LITERACKI

Ewangelia według św. Mateusza 25: 14-30. Komentarz:
Grzegorz Lissowski
PDF
105-112