No 27 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Katarzyna Gawryluk
PDF
5-40
Piotr Zielonka
PDF
41-68
Jacek Haman
PDF
69-88
Przemysław Remin, Tomasz Tarczyński
PDF
89-106
Mieszko Tałasiewicz
PDF
107-114

RECENZJA

Philip E. Tetlock i Dan Gardner - „Superprognozowanie. Sztuka i nauka prognozowania”
Rafał Muda
PDF
115-120

SYLWETKA

Józef Kozielecki
Artur Domurat
PDF
121-128

TEKST LITERACKI

Paradoks Abilene i inne medytacje na temat zarządzania - Jerry Harvey. Komentarze:
Marek Kamiński, Andrzej Wieczorek, Marcin Malawski
PDF
129-138

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji ASPE 2017
Przemysław Korotusz
PDF
139-140