No 4 (2005)

Grudzień 2005

Spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Haman
PDF
5-28
Anna Macko, Tadeusz Tyszka
PDF
29-50
Maria Ekes, Andrzej Wieczorek
PDF
51-59
F. Thomas Bruss, Marcin Malawski
PDF
61-70

RECENZJA

Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski – „Marketing polityczny”
Krzysztof Przybyszewski
PDF
71-74

SYLWETKA

Reinhard Selten
Marcin Malawski
PDF
75-81

TEKST LITERACKI

Zaparcie się Św. Piotra. Komentarze:
Anna Macko, Jan Poleszczuk
PDF
83-93

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji „Logic, Game Theory and Social Choice” Konferencja SPUDM 2005
Honorata Sosnowska
95-97
Sprawozdanie z konferencji ICSD 2005
Tadeusz Tyszka
99-102