No 23 (2015)

Spis treści

ARTYKUŁY

Piotr Swistak
5-22
Patricia C. Rodda
23-46
Grzegorz Lissowski
PDF
47-69
Mikołaj Jasiński
PDF
71-103
Marek M. Kaminski
PDF
105-122

RECENZJA

Jarosław Flis - „Złudzenia wyboru. Społeczne wyobrażenia i instytucjonalne ramy w wyborach do sejmu i senatu”
Adam Gendźwiłł
PDF
123-130

SYLWETKA

Robert Duncan Luce
Artur Domurat
PDF
131-136

TEKST LITERACKI

Fiodor Dostojewski - Bracia Karamazow. Komentarz:
Anna Macko
PDF
137-144