No 3 (2005)

Spis treści

ARTYKUŁY

Grzegorz Lissowski
PDF
5-54
Piotr Zielonka
PDF
55-77
Marcin Malawski, Jaideep Roy
PDF
79-102
Witold T. Bielecki
PDF
103-112

RECENZJA

Joel Watson – „Strategia. Wprowadzenie do teorii gier”
Maria Ekes
PDF
113-116
Dieter Nohlen – „Prawo wyborcze i system partyjny. O teorii systemów wyborczych”
Jacek Haman
PDF
117-122

SYLWETKA

Fundamentalny wkład Amartyi K. Sena do teorii wyboru społecznego
Grzegorz Lissowski
PDF
123-133

TEKST LITERACKI

Francois Rabelais: Gargantua i Pantagruel. Komentarze:
Tadeusz Tyszka, Ignacy Kaliszewski
PDF
135-145

WYDARZENIA

Workshop on Behavioral Finance and Economics
Przemysław Sawicki
147-149
Sprawozdanie z konferencji ,,International Workshop on Multi-Criteria Decision Making" oraz ,,Modelowanie preferencji a ryzyko '05"
Honorata Sosnowska
151-152