No 20 (2013)

Spis treści

ARTYKUŁY

Raymond Dacey, Piotr Zielonka
5-20
Artur Domurat, Tadeusz Zieliński
PDF
21-47
Mikołaj Jasiński
PDF
49-65
Agata Komendant-Brodowska
PDF
67-104

RECENZJA

Klaus Bachmann, Katarzyna Decko, Agata Rusek - „Kiedy związane ręce zapewniają przewagę”
Krzysztof Bulkowski
PDF
105-110
Vernon Smith „Racjonalność w ekonomii”
Tomasz Kopczewski
PDF
111-118
Thomas C. Schelling „Strategia konfliktu”
Anna Baczko-Dombi
PDF
119-124

SYLWETKA

Elinor Ostrom - Wybory i decyzje indywidualne a wybory i decyzje zbiorowe – jak unikać dylematów społecznych?
Piotr Chmielewski
PDF
125-139

TEKST LITERACKI

Arthur Conan Doyle – „Znak czterech”. Komentarze:
Sławomir Kalinowski, Marcin Malawski
PDF
141-156

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji „24th Subjective probability, utility and decision making (SPUDM24)” Barcelona, 18-22 sierpnia 2013r.
Agata Sobków, Jakub Traczyk
PDF
157-159
Sprawozdanie z VII konferencji „Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej” Warszawa, 17-18 maja 2013 r.
Maryla Goszczyńska
PDF
161-164