No 18 (2012)

Spis treści

ARTYKUŁY

Grzegorz Lissowski
PDF
5-24
Marek Bożykowski
PDF
25-47
Łukasz Markiewicz, Agnieszka Markiewicz-Żuchowska
PDF
49-81
Marcin Palenik
PDF
83-104

RECENZJA

Daniel Kahneman – „Pułapki myślenia: O myśleniu szybkim i wolnym”
Tadeusz Tyszka
PDF
105-111
Christopher Chabris i Daniel Simons – „Niewidzialny Goryl. Dlaczego intuicja nas zawodzi”
Piotr Zielonka
PDF
113-115
Mancur Olson – „Logika działania zbiorowego. Dobra publiczne i teoria grup”
Łukasz Ostrowski
PDF
117-121
Michał Krawczyk – „Ekonomia eksperymentalna”
Marcin Malawski
PDF
123-127

SYLWETKA

James Samuel Coleman – Program unifikacji nauk społecznych
Piotr Świstak
PDF
129-136

TEKST LITERACKI

Grzech króla Dawida. Komentarze:
Anna Macko, Bogdan Wojciszke
PDF
137-144

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji „Microcosm of Economic Psychology” IAREP
Sabina Kołodziej
145-148
Sprawozdanie z konferencji Spain-Italy-Netherlands Meeting on Game Theory 8
Izabella Stach
149-157