No 2 (2004)

Spis treści

ARTYKUŁY

Marta Kuc
PDF
5-34
Maciej Nowak
PDF
36-65
Emilia Tomczyk
PDF
67-84
Tadeusz Tyszka, Artur Domurat
PDF
85-104

RECENZJA

T. Tyszka (red.) - "Psychologia ekonomiczna"
Grzegorz Banerski
PDF
105-108
H. Peyton Young – „Sprawiedliwy podział”
Michał Krawczyk
PDF
110-113

SYLWETKA

Fundamentalny wkład Johna Nasha w rozwój teorii gier
Jaideep Roy
PDF
116-120

TEKST LITERACKI

Decyzja króla Salomonowa. Komentarze:
Grzegorz Lissowski, Marcin Malawski
PDF
121-132

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji GTME 2004
Marcin Malawski
133-135
Sprawozdanie z konferencji „Modelowanie preferencji a ryzyko ‘03”
Honorata Sosnowska
137-138