No 16 (2011)

Spis treści

ARTYKUŁY

Katarzyna Abramczuk, Shenghua Luan
PDF
5-28
Andrzej K. Koźmiński, Dominika Latusek-Jurczak
PDF
29-42
Joanna Ochremiak
PDF
43-72
Tomasz Zając
PDF
73-104

RECENZJA

Paul Goodwin, George Wright - "Analiza decyzji"
Ewa Konarzewska-Gubała
PDF
105-109
Stephen L. Macknik, Sandra Blakeslee - "Brudne gierki Twojego umysłu"
Piotr Zielonka
PDF
111-114

SYLWETKA

William Harrison Riker - Twórca pozytywnej teorii polityki
Grzegorz Lissowski
PDF
115-126

TEKST LITERACKI

Jerzy Łojek - "Geneza i obalenie Konstytucji 3 maja". Komentarze:
Marcin Malawski, Tadeusz Tyszka
PDF
127-132

WYDARZENIA

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji IAREP/SABE/ICABEEP
Agata Michalaszek
133-136
Sprawozdanie z konferencji Spain – Italian- Netherlands „Meeting on Game Theory 7”
Marcin Malawski
137-140