No 15 (2011)

Spis treści

ARTYKUŁY

Marek Bożykowski
PDF
5-22
Agata Sobków
PDF
23-42
Michał Krawczyk
PDF
43-59
Przemysław Sawicki, Eliza Eliasz
PDF
61-71

RECENZJA

Howard Rachlin - "Sztuka samokontroli"
Piotr Zielonka
PDF
73-75

SYLWETKA

Harry Markowitz - Dziadek czy ojciec ekonomii behawioralnej?
Krzysztof Kontek
PDF
77-87

TEKST LITERACKI

Tukidydes - "Wojna peloponeska". Komentarze:
Grzegorz Lissowski, Jacek Raciborski
PDF
89-101

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘11”
Tomasz Wachowicz
103-105
Sprawozdanie z V konferencji „Psychologia Ekonomiczna”
Maciej Bolisęga
107-108