No 13 (2010)

Spis treści

ARTYKUŁY

Tadeusz Tyszka
PDF
5-25
Tomasz Błaszczyk, Maciej Nowak
PDF
27-54
Paweł Hanczar
PDF
55-83
Joanna Sokołowska
PDF
85-106

RECENZJA

Tadeusz Trzaskalik – „Metody wielokryterialne na polskim rynku finansowym”
Józef Stawicki
PDF
107-109
Dan Ariely – „Potęga irracjonalności”
Anna Macko
111-115
Avinash Dixit, Barry Nalebuff – „Sztuka Strategii”
Marcin Malawski
PDF
117-118

SYLWETKA

Dziedzictwo Leo Hurwicza – The methodology of mechanism design
Jan Werner
PDF
119-132

TEKST LITERACKI

Władysław Reymont - The Promised Land. Komentarz:
Jacek Haman
PDF
133-141

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji GDN 2009
Tomasz Wachowicz
143-146
Sprawozdanie z konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej
Katarzyna Idzikowska
147-151
Society on Multiple Criteria Decision Making
Jerzy Michnik
153-154