No 12 (2009)

Spis treści

ARTYKUŁY

Jacek Haman
PDF
5-24
Mikołaj Jasiński
PDF
25-51
Marzena Cypryańska
PDF
53-77
Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz
PDF
79-96

RECENZJA

Jacek Raciborski (red.) – „Studia nad wyborami. Polska 2005-2006”
Tomasz Żółtak
PDF
97-100
Avinash K. Dixit, Barry J. Nalebuff – „Myślenie strategiczne”
Marcin Malawski
PDF
101-105

SYLWETKA

H. Peyton Young: Analiza decyzji społecznych i zachowań strategicznych
Grzegorz Lissowski
PDF
107-114

TEKST LITERACKI

Równowaga Nasha w pubie. Komentarz:
Marek M. Kamiński
PDF
115-119

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji LGS6
Honorata Sosnowska
121-123
Sprawozdanie z konferencji SING 5
Michał Ramsza
125-128
Sprawozdanie z konferencji SPUDM
Michał Krawczyk
129-131
Sprawozdanie z konferencji IAREP
Agata Gąsiorowska
133-135