No 11 (2009)

Spis treści

ARTYKUŁY

Agata Komendant-Brodowska
PDF
5-47
Piotr Zielonka, Przemysław Sawicki, Rafał Weron
PDF
49-70
Sławomir Kalinowski
PDF
71-88
Paweł Pońsko
PDF
89-104

RECENZJA

Grzegorz Lissowski, Jacek Haman, Mikołaj Jasiński - „Podstawy statystyki dla socjologów”
Jan Poleszczuk
PDF
105-112
Jason Zweig - „Twój mózg, Twoje pieniądze”
Piotr Zielonka
PDF
113-116

SYLWETKA

Robert Aumann
Marcin Malawski
PDF
117-125

TEKST LITERACKI

Arthur Conan Doyle - Ostatnia Zagadka z tomu „Przygody Sherlocka Holmesa”. Komentarz:
Marcin Malawski
PDF
127-134

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji naukowej „Modelowanie Preferencji a Ryzyko ‘09” oraz warsztatów „International Workshop on Multiple Criteria Decision Making ‘09”
Tomasz Wachowicz
135-137
Sprawozdanie z III konferencji „Psychologia Ekonomiczna” Nowy Sącz, 26-27 marca 2009
Przemysław Sawicki
139-141