No 10 (2008)

Spis treści

ARTYKUŁY

Katarzyna Domurat
PDF
5-26
Marcin Malawski
PDF
27-58
Anna Macko
PDF
59-81
Katarzyna Abramczuk
PDF
83-113

RECENZJA

Grzegorz Lissowski– „Zasady sprawiedliwego podziału dóbr”. O podziałach zawsze niesprawiedliwych (przynajmniej pod jakimś względem)
Agata Komendant
PDF
115-120

SYLWETKA

Vernon Smith
Paweł Pońsko
PDF
121-127

TEKST LITERACKI

William Faulkner - Rezydencja. Komentarze:
Honorata Sosnowska, Tadeusz Tyszka
PDF
129-135

WYDARZENIA

Sprawozdanie z konferencji Międzynarodowego Towarzystwa Badań nad Psychologią Ekonomiczną (IAREP), Rzym, 4-6 września 2008
Anna Macko
137-139