No 9 (2008)

Spis treści

ARTYKUŁY

Anna Kosior
PDF
5-27
Tomasz Zaleśkiewicz
PDF
29-56
Elżbieta Kubińska, Lukasz Markiewicz
57−82
Ignacy Kaliszewski
PDF
83-100
Anna Krasnosielska
PDF
101-113

RECENZJA

Tom Stafford, Matt Webb – „100 sposobów na zgłębienie tajemnic umysłu”
Piotr Zielonka
PDF
115-116
Ignacy Kaliszewski – „Wielokryterialne podejmowanie decyzji –obliczenia miękkie dla złożonych problemów decyzyjnych”
Marcin Malawski
PDF
117-120

SYLWETKA

Ward Ewdwards
Tadeusz Tyszka
PDF
121-125

TEKST LITERACKI

Telimena z Pana Tadeusza. Komentarze:
Honorata Sosnowska, Tadeusz Tyszka
PDF
127-134

WYDARZENIA

Sprawozdanie z sympozjum: „Neuroeconomics: Decision Making and The Brain”
Michał Krawczyk
135-137
Sprawozdanie z II konferencji Psychologia Ekonomiczna
Anna Hełka
139-142