No 1 (2004)

Spis treści

ARTYKUŁY

Piotr Swistak
PDF
11-36
Krzysztof Jajuga
PDF
37-54
Michał Krawczyk
PDF
56-80
Mikołaj Jasiński
PDF
81-118

RECENZJA

Jacek Haman – „Demokracja, decyzje, wybory"
Monika Nalepa
PDF
119-122
Stanisław Heilpern – „Podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka i niepewności”
Adam Kęska
PDF
123-127

SYLWETKA

Daniel Kahneman i Amos Tversky
Bartłomiej Dzik
PDF
129-132

TEKST LITERACKI

Pułapka gracza u Fiodora Dostojewskiego. Komentarze:
Tadeusz Tyszka, Tomasz Zaleśkiewicz
PDF
133-141

WYDARZENIA

Konferencja „Moc obliczeniowa dla badań społecznych. Idee von Neumanna”
Witold Marciszewski
143-147