Informacje dla autorów

PRZESYŁANIE TESKTÓW:

Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych problematyką czasopisma Decyzje o nadsyłanie maszynopisów oraz sugestii, wniosków i propozycji bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl (patrz też w dziale Informacje dla Autorów).