Decyzje


Baner

Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów (patrz w dziale Informacje dla Autorów) oraz sugestii, wniosków i propozycji (adresy elektroniczne do redaktorów oraz więcej informacji na temat czasopisma w dziale Redakcja).

Opublikowanie recenzowanego artykułu w piśmie Decyzje równoznaczne jest z przyznaniem 11 punktów za publikację naukową zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761XNo 30 (2018)

Spis treści

ARTYKUŁY

Marek M. Kamiński
PDF
5-32
Małgorzata Stefaniak, Rafał Urbaniak
33-52
Leah Dodell
53-62
Marek M. Kamiński
63-74
Ignacy Kaliszewski
75-84

RECENZJA

Richard Thaler – „Zachowania niepoprawne. Tworzenie ekonomii behawioralnej”
Przemysław Sawicki
PDF
85-88

SYLWETKA

Kenneth Arrow
Jacek Haman, Marcin Malawski
PDF
89-104

TEKST LITERACKI

Mikołaj Gogol – Ożenek. Zdarzenie całkiem niewiarygodne w dwóch aktach. Komentarz:
Tadeusz Tyszka
PDF
105-116