Decyzje


Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów (patrz w dziale Informacje dla Autorów) oraz sugestii, wniosków i propozycji (adresy elektroniczne do redaktorów oraz więcej informacji na temat czasopisma w dziale Redakcja).

Zgodnie z wykazem czasopism naukowych opublikowanym przez MNiSW w dniu 23 grudnia 2015r., za publikację w czasopiśmie DECYZJE przyznaje się 11 punktów.

Wydawca nie pobiera opłat od autorów w procesie redakcyjnym. Artykuły publikowane w DECYZJACH są dostępne online bez pobierania opłat oraz są udostępniane na zasadzie licencji Creative Commons https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761X


No 28 (2017)

Spis treści

ARTYKUŁY

Olena Orlova
PDF
5-38
Agnieszka Lewandowska, Joanna Sokołowska, Andrzej Sopoćko
PDF
39-58
Marcin Palenik
PDF
59-92
Paweł Tomczak
PDF
93-110

RECENZJA

Wojciech Rafałowski - "Opisywanie i wyjaśnianie systemu partyjnego. Metody pomiaru"
Jacek Haman
PDF
111-115
Barry Schwartz - "Paradoks wyboru"
Katarzyna Idzikowska
PDF
117-123

SYLWETKA

Baruch Fischhoff
Przemysław Sawicki
PDF
125-130

TEKST LITERACKI

Boska Komedia - Dante Alighieri. Komentarz:
Marek Bożykowski
PDF
131-144

ZAPOWIEDZI

Zaproszenie na XII Konferencję "Psychologia Ekonomiczna"
x xx
PDF
145