Decyzje


Baner

Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów oraz sugestii, wniosków i propozycji bezpośrednio na adres: decyzje@kozminski.edu.pl (patrz też w dziale Informacje dla Autorów). Więcej informacji na temat czasopisma można znaleźć w dziale O czasopiśmie.

Opublikowanie recenzowanego artykułu w piśmie Decyzje równoznaczne jest z przyznaniem 20 punktów za publikację naukową zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761X


Pismo DECYZJE wydawane jest przez Akademię Leona Koźmińskiego. Niniejsza strona stosuje politykę prywatności Akademii Leona Koźmińskiego (dowiedz się więcej).


No 32 (2019)

Spis treści

ARTYKUŁY

Jarosław Flis, Wojciech Słomczyński, Dariusz Stolicki
PDF
5-40
Alex Keena, Michael Latner, Anthony J. McGann, Charles Anthony Smith
PDF
41-62
Adam Karbowski
PDF
63-76
Wojciech Rutkiewicz
PDF
77-102
Grzegorz Lissowski
PDF
103-124

RECENZJA

Alvin E. Roth – „Matchmaking. Kto co dostaje i dlaczego”
Marcin Malawski
PDF
125-130

SYLWETKA

Kötarö Suzumura
Grzegorz Lissowski
PDF
131-142

TEKST LITERACKI

Podział Ziemi Obiecanej, Księga Jozuego – Biblia Tysiąclecia. Komentarz:
Marek Bożykowski
143-158

WYDARZENIA

Konferencja SPUDM
Łukasz Markiewicz, Michał Białek
PDF
159-162