Decyzje


Baner

Intencję wydawania pisma DECYZJE określa w skrócie jego podtytuł Pismo poświęcone podejmowaniu decyzji w gospodarce i społeczeństwie. Wskazuje on dwa typy decyzji, które będą stanowić główny, choć nie wyłączny, przedmiot zainteresowania: decyzje ekonomiczne (podejmowane przez przedsiębiorców, inwestorów, decydentów w sektorze publicznym, konsumentów itd.) oraz decyzje społeczne (podejmowane przez wyborców, zgromadzenia przedstawicielskie przyjmujące bądź odrzucające wnioski czy ustawy, organy kolegialne itp.). W każdym przypadku, nawet wtedy, gdy analizowane będą decyzje podejmowane w konkretnych sprawach, zakładamy, że zostanie przedstawione ich teoretyczne uzasadnienie oraz zastosowana będzie odpowiednia metodologia.

Redakcja, złożona z przedstawicieli różnych ośrodków naukowych, ma nadzieję, że wydawanie pisma DECYZJE przyczyni się do integracji środowiska zajmującego się różnymi aspektami teorii decyzji i analizy procesów podejmowania decyzji. Zwracamy się do wszystkich osób zainteresowanych tą problematyką o nadsyłanie maszynopisów (patrz w dziale Informacje dla Autorów) oraz sugestii, wniosków i propozycji (adresy elektroniczne do redaktorów oraz więcej informacji na temat czasopisma w dziale Redakcja).

Opublikowanie recenzowanego artykułu w piśmie Decyzje równoznaczne jest z przyznaniem 11 punktów za publikację naukową zgodnie z najnowszym wykazem czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ISSN wersji papierowej: 1733-0092, ISSN wersji on-line: 2391-761XNo 29 (2018)

Spis treści

ARTYKUŁY

Adam Gendźwiłł, Jarosław Flis, Dariusz Stolicki
5-40
Anna Wójtowicz
PDF
41-66
Radosław Zyzik
67-86
Marcin Czupryna, Elżbieta Kubińska, Łukasz Markiewicz
87-114
Anna Matel, Tomasz Poskrobko
115-134

RECENZJA

Robyn Dawes – „House of Cards. Psychologia i psychoterapia zbudowane na micie”
Krzysztof Szymanek, Piotr Zielonka
PDF
135-138
Ken Binmore – „Teoria Gier”
Marcin Malawski
PDF
139-142

SYLWETKA

Rein Taagepera
Jarosław Flis
PDF
143-150

TEKST LITERACKI

Robert Harris – Cycero. Komentarz:
Grzegorz Lissowski
PDF
151-162

WYDARZENIA

Sprawozdanie z XII konferencji „Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej”
Marcin Malawski
163-166