Procedury podziału zbioru dóbr niepodzielnych z rekompensatami pieniężnymi

Marek Bożykowski

Abstrakt


Artykuł przedstawia szczegółową analizę porównawczą czterech  wybranych nieprobabilistycznych procedur sprawiedliwego podziału zbioru niepodzielnych dóbr z użyciem pieniędzy: oryginalnej procedury Knastera, poprawionej procedury Knastera, procedury równych udziałów i procedury drugich najwyższych cen. Dwie ostatnie są opisane po raz pierwszy w tym artykule. Analiza dotyczy formalnych własności wymienionych metod, a konkretnie posiadania przez nie pożądanych własności: optymalności, proporcjonalności, wolności od zazdrości, słuszności, odporności na zachowania strategiczne i anonimowości. Ponadto porównane będą klasy przypadków, dla których badane procedury spełniają wybrane postulaty.

Słowa kluczowe


sprawiedliwy podział, dobra niepodzielne, procedura Knastera, poprawiona procedura Knastera, wolność od zazdrości, słuszność.

Pełny tekst / Download full text:

PDF

Bibliografia


Brams, Steven J., Alan D. Taylor. 1996. Fair Division: From cake−cutting to dispute resolution. Cambridge: Cambridge University Press.

Brams, Steven J., Alan D. Taylor. 1999. The Win−Win Solution: Guaranteeing Fair Shares to Everybody. New York: W.W. Norton & Company.

Knaster, Bronisław. 1946. Sur le problème du partage pragmatique de H. Steinhaus. Annales de la Societé Polonaise de Mathematique 19: 228−231.

Kuhn, Harold W. 1967. On games of fair division. W: M. Shubik (red.) Essays in Mathematical Economics: In Honor of Oskar Morgenstern. Princeton: Princeton University Press, 29−37.

Lissowski, Grzegorz. 2008. Zasady sprawiedliwego podziału dóbr. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Raith, Matthias G. 2000. Fair−Negotiation Procedures. "Mathematical Social Sciences" 39: 303−322.

Steinhaus, Hugo. 1948. The Problem of Fair Division. "Econometrica" 16: 101−104.

Steinhaus, Hugo. 1949. Sur la division pragmatique. "Econometrica" 17: 315−319.

Vickrey, William. 1961. Counterspeculation, Auctions, and Competitive Sealed Tenders. "The Journal of Finance" 16: 8−37.

Weron, Rafał. Hugo Steinhaus: matematyk, humanista i... popularyzator sprawiedliwego podziału tortu. "Decyzje" 6: 113−118.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


This journal provides immediate open access to its content under the Creative Commons BY 4.0 license: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/. Authors who publish with this journal retain all copyrights and agree to the terms of the above-mentioned CC BY 4.0 license.